ग्रेड वृद्धि

अादर्श मा वि बाट २०७४ सालकाे SEE परिक्षामा सम्मीलित भएर कुनै पनि बिषयमा C वा सोभन्दा कम ग्रेड प्राप्त गरेका वा GPA १.६ भन्दा कम प्राप्त गरेका विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धि गर्न चाहेमा २०७५ अाषाढ २२ गते शुक्रबारसम्ममा बिद्यालयमा उपस्थित भइ फर्म भर्न पुन: यो सूचना सम्प्रेषण गरिएको छ ।

बाल सञ्जाल गठन तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम

नगर स्तरीय बाल सञ्जाल गठन तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रममा यस विद्यालयबाट सहभागी विद्यार्थीलाइ मेचिनगर नगर पालिकाले प्रदान गरिएकाे First aid box र खेलकुद सामग्री सहभागी विद्यार्थीबाट अादर्श बाल क्लबका अध्यक्ष लाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गर्दै।
मिति २०७५/०३/०५ गते मंगलबार।