कक्षा ११ काे यस बर्षकाे छात्रबृत्ती

मिति २०७४/१०/१८ गते बिहान ७:00 बजे कक्षा ११ काे यस बर्षकाे छात्रबृत्तीका लागि लिइने भनिएकाे अन्तरबार्ता कार्यक्रम मिति २०७४/१०/१९ गते बिहान ७:०० बजे हुने कुरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ।